Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II

Štítky

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAUS25 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“); podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 15. května. 2024 –

 

                                     VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS25

                                            bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké

                                             (kód IS VaVaI-VES SMSM2025LU001; dále jen „LUAUS25“)

                                                      v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

 

Záměrem LUAUS25 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–4 roky.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAUS25 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Interní termín, v němž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. května 2024 a končí dne 30. června 2024. Hodnotící lhůta potrvá od 11. července 2024 do 11. prosince 2024. Výsledky LUAUS25 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

Relevantní odkazy

Systém ISIX        https://isix.msmt.cz/

 

Důležité dokumenty

ZADAVACI DOKUMENTACE LUAUS25.pdf (713,55 kB)

Priloha ZD LUAUS25_Vzor smlouvy o poskytnutí podpory.pdf (512,79 kB)

 

Vytvořeno: 15. 5. 2024 / Upraveno: 16. 5. 2024 / Mgr. Lucie Týfová