Vyhlášení stipendijního programu Královéhradeckého kraje – 2. kolo

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypisuje možnost získání stipendia pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31. 8. 2019.


Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče na území Královéhradeckého kraje, zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, vypisuje Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje možnost získání stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.

Žádost o poskytnutí Stipendia musí být doručena nejpozději do 31. 8. 2019 na adresu: Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Obálka žádosti bude viditelné označena „Stipendium“.

Více informací včetně potřebných dokumentů ke stažení najdete zde.

Vydáno: 25. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 25. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková