Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2024–2027

Štítky

AZV ČR (Agentura pro zdravotnický výzkum) – vyhlášení soutěže o účelovou podporu pro roky 2024–2027

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2024–2030

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 17. 5. 2023 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2024–2027


Termíny:

 • O vašem záměru podávat projekt informujte odd. VaV 2. LF nejpozději do 13. 6. 2023 a zároveň odevzdejte prohlášení o spolupráci s FN Motol
 • Pro účely etické komise odevzdejte přihlášku na Grantové odd. do 13. 6. 2023 (stačí ve Wordu nebo PDF na uvedený e-mail – věcná část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a souhlas přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách. Bez toho nebude váš projekt komisí posuzován!
 • Odevzdání finální přihlášky na Grantové odd. 2. LF UK do 19. 6. 2023, po tomto datu je předáván seznam žádostí do kolegia děkana ke schválení a nebude již možné další projekty po interním termínu podávat.
 • Zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2024 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • Ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2027
 • Předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 nebo 56 měsíců.
   

 • Vyhlášení včetně podmínek soutěže naleznete zde.
 • Pro přípravu rozpočtu kontaktujte Kristýnu Beldovou,  l. 5839 , email @email
  kontaktní osobou pro rozpočet osobních nákladů je Ing.Simona Schiller,l. 5865, email @email, pro tyto účely můžete použít rozpočtovou tabulku ( viz Rozpočtová tabulka k projektu)
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit k projektu doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „Seznamu GMO“.
 • Každá přihláška musí být ještě před finalizací odsouhlasena (finanční náklady) Grantovým a Personálním odd. To znamená, že projekt ještě PŘED FINALIZACÍ (konvertováním do PDF) předáte ke kontrole na Grantové odd. 2. LF. Až po kontrole a případných úpravách se projekt zfinalizuje..
 • KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKA, včetně potřebných příloh, bude odevzdávána v PDF formátu přes fakultu  (datová schránka). Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli.
Vytvořeno: 19. 5. 2023 / Upraveno: 26. 6. 2023 / Kristýna Beldová