Vyhlášení III. doplňovacího řízení

Na základě žádosti Ministerstva školství o zvážení možnosti navýšení počtu přijatých uchazečů na 2. LF UK, která vyplývá ze skutečnosti, že Lékařská fakulta Ostravské univerzity neobdržela akreditaci potřebnou k otevření studia pro nově přijaté uchazeče magisterského studijního programu Všeobecné lékařství pro akademický rok 2020/2021, využívám svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení a posunuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu:

  • magisterský studijní programu Všeobecné lékařství
    ze 165 bodů na 162 bodů, tj. přijato dalších 37 studentů.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

 

Vydáno: 3. 9. 2020 / Poslední aktualizace: 7. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová