Vyhlášení II. doplňovacího řízení

Vyhlášení II. doplňovacího řízení

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívám svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení posunuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu u těchto studijních programů:

  • bakalářský studijní program Fyzioterapie: ze 135 bodů na 133 bodů, tj. přijato dalších 5 studentů

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

Vydáno: 21. 7. 2020 / Poslední aktualizace: 21. 7. 2020 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.