Vyhlášení doplňovacího řízení do nelékařských studijních programů

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívám svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení a posunuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu u těchto studijních programů:

  • navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie: z 210 bodů na 208 bodů, tj. přijati další 3 studenti;
  • bakalářský studijní program Fyzioterapie: ze 159 bodů na 148 bodů, tj. přijato dalších 16 studentů;
  • bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství: ze 117 bodů na 105 bodů, tj. přijato dalších 21 studentů;
  • bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství: z 90 bodů na 69 bodů, tj. přijato dalších 12 studentů;

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vytvořeno: 30. 6. 2021 / Upraveno: 25. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová