Vyhlášení doplňovacího řízení

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívám svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení posunuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu u magisterského studijního programu Všeobecné lékařství.

  • magisterský studijní program Všeobecné lékařství: ze 227 bodů na 219 bodů, tj. přijato dalších 66 studentů

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

Vydáno: 28. 6. 2021 / Poslední aktualizace: 28. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová