Vyhlášení 9. kola soutěže Primus

Štítky

Univerzita Karlovy vyhlašuje soutěž určenou pro mladé perspektivní vědce a vědkyně, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky a pracovnice při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.


Informace o soutěži

Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce včetně mobility pracovníků. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu (vhodné např. navracející se mladé vědce ze zahraničí), rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).

Zásady soutěže

Soutěž Primus se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 6/24. Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace od 1. března 2024 na adrese  http://veda.is.cuni.cz

 

Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.

 

Hlavní řešitel – zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení)

 

Termíny

 

Projektový záměr do 20.3.2024

ukončení podávání návrhů na fakultu: 10.4.2024

zahájení řešení : nejdříve 1. ledna 2025

doba řešení projektů: 3 roky (s možným prodloužením o další 2 roky)

Svůj projektový záměr prosím vyplňte a zašlete k projednání před podáním projektu do 20. března 2024 na adresu @email. Váš návrh pak představíte proděkanovi pro VaV a až poté můžete se souhlasem fakulty podávat projekt.

Vytvořeno: 4. 3. 2024 / Upraveno: 19. 3. 2024 / Mgr. Lucie Týfová