Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK (rok 2024)

Štítky
Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK (rok 2024)
Čl. 1 Podávání návrhů projektů
  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen „aplikace“) http://www.cuni.cz/UK-7545.html.
  2. Stávajícím studentům/studentkám a zaměstnancům/zaměstnankyním UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.
  3. Předkladatelé/překladatelky bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 7. dubna 2023 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.
  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2023.
  5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2023 v 16 hodin. Interní termín pro podávání je 7. 4. 2023. Je nutné tento termín dodržet!
Čl. 2 Zveřejnění výsledků soutěže Primus
  1. Výsledky 8. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2023.
  2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat nejdříve od 1. ledna 2024.
Čl. 3 Společná a závěrečná ustanovení
  1. Opatření rektora č. 50/2021 „Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK“ se zrušuje.
  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2023.
Vytvořeno: 28. 2. 2023 / Upraveno: 6. 4. 2023 / Kristýna Pribilinec