Vyhlášení 15. ročníku kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání M.D., Ph.D.

Cílem tohoto prestižního kombinovaného programu je během pěti let umožnit absolventům studia medicínských oborů získat titul Ph.D. a zároveň vykonávat specializační přípravu v klinickém oboru. Program je otevřen pro absolventy všech lékařských fakult v ČR i SR.

Zájemci musejí složit přijímací zkoušky a být přijati do řádného prezenčního doktorského studijního programu (Ph.D.). Potom mohou postoupit do soutěže o místo v M.D., Ph.D. programu. Student M.D., Ph.D. je úvazkem ve výši 0,5 financován Institucionální podporou Fakultní nemocnice v Motole z interního grantu příslušného pracoviště FN v Motole do výše přiděleného rozpočtu osobních nákladů a nebo z volné kapacity osobních nákladů příslušného pracoviště FN Motol.

Ph.D. program bude probíhat podle pravidel příslušné oborové rady a lékařské fakulty.

Klinická příprava bude probíhat podle pravidel postgraduálního vzdělávání lékařů v dané specializaci.

Každý rok všichni  účastníci M.D., Ph.D. programu projdou etapovým hodnocením vědecké i klinické přípravy a v případě neplnění studijního plánu jejich pracovní úvazek u FN Motol zanikne.

Základní podmínky pro úspěch v soutěži o místo v M.D., Ph.D. programu:

  • přijetí do prezenčního doktorského studijního programu

  • kvalitní výzkumný projekt a školitel, záruka financování vědecké práce (granty školitele) a podmínek pro ni

  • souhlas kliniky, na které bude probíhat specializační příprava a jmenování garanta této přípravy (primář kliniky nebo jím jmenovaný zástupce)

 - Přihláška do programu M.D., Ph.D. je zveřejněna na webobých stránkách Fakultní nemocnice v Motole a rovněž na webových stránkách 2. LF UK v sekci formuláře.

 - Přihlášky do programu M.D., Ph.D. přijímá paní Ilona Kyselová do 10. 6. 2019 na sekretariátu náměstkyně pro vědu a výzkum, který sídlí na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol (uzel A-G 3. patro)

 - Výběrové řízení proběhne v pátek 21. 6. 2019 od 11.00 ve stážovně Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol, uzel A-G 3. patro.

 - Začátek programu: 1. 10. 2019.

Vydáno: 22. 5. 2019 / Poslední aktualizace: 13. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.