Výběrové řízení na pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

Odbor zahraničních vztahů rektorátu Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2021/2022.

Studenti 2. lékařské fakulty se mohou ucházet o pobyt na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (anglicky Hebrew University of Jerusalem ) a Kazašské národní lékařské univerzitě (anglicky Asfendiyarov Kazakh National University).

Uchazečům doporučujeme důkladně prostudovat informace k výběrovému řízení včetně manuálu k online aplikaci na webových stránkách UK.

Jak se přihlásit? Studenti nahrají do univerzitní webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:

  • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
  • doporučující dopis
  • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
  • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti
  • studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity v zahraničí

Zadání kompletní přihlášky do aplikace student oznámí e-mailem dddělení zahraničních záležitostí, Ing. Pavla Byrne, . Teprve poté je přihláška považována za řádně podanou.

Kritéria pro posuzování přihlášek zde. Uzávěrka 10. května 2021.

Fakulta nominuje kandidáty. Následně proběhne výběrové řízení na úrovni rektorátu Univerzity Karlovy a uchazeči budou o výsledku vyrozuměni během června 2021. Konečné rozhodnutí o přijetí náleží partnerské univerzitě.

Úspěšný kandidát (nebo kandidáti) může (mohou) po nominaci žádat o finanční podporu z Fondu mobility UK.

Vydáno: 15. 4. 2021 / Poslední aktualizace: 15. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne