Výběrové řízení na akademické a Ph.D. mobility v rámci meziuniverzitní spolupráce UK

Štítky

Zájemci mohou žádat o podporu na krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijnípřednáškové pobyty v kalendářním roce 2023. Mobilitu si sami předem dojednají se svými zahraničními partnery. Jejich seznam naleznete ZDE. Upozornění: 2. LF musí být uvedena jako participující fakulta u konkrétní zahraniční univerzity, kde se ucházíte o pobyt.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit :

 1. vědecko-pedagogičtí pracovníci vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK nikoliv externisté),
 2. doktorandi.

Žádosti: Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě (kde je 2. LF participující fakultou) a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody zašle nejpozději do
30. listopadu
2022 (půlnoc) na Oddělení zahraničních záležitostí na e-mail: @email:

 1. Academic Visitor Application (formulář v příloze)
 2. Zvací (akceptační) dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele
 3. Souhlas/doporučení vedoucího pracoviště/ školitele na 2. LF
 4. Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než dva výjezdy za rok do jedné země).

Postup: Fakulta nominuje kandidáty. Následně proběhne výběrové řízení na úrovni rektorátu UK a nominace na zahraniční univerzity. Přijaté nominace jsou oznamovány v průběhu ledna/února 2023.

Kritéria :

 • oboustranně přínosná spolupráce
 • perspektiva dlouhodobé spolupráce
 • podpora vědeckého dorostu
 • noví vědci a nové obory
 • reciprocita

Výše zmíněné podmínky a postup platí pouze pro Německo, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Řecko. V případě ostatních zemí si akademici mohou pobyt dojednat přímo s přijímajícím pracovištěm dle podmínek dané univerzity.  

Bližší informace naleznete v příloze a na webových stránkách UK.

Vytvořeno: 8. 11. 2022 / Upraveno: 9. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne