Všemi smysly: 2. lékařská fakulta na Noci vědců

Noc vědců každoročně oživuje v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. V Česku se jí účastní univerzity, vědecké ústavy, hvězdárny a další instituce. Letošní ročník má podtitul všemi smysly a odkazuje na to, že poznání může probíhat celým tělem, nejen třeba očima.

Výuka teoretických předmětů na 2. lékařské fakultě probíhá převážně v areálu teoretických a preklinických ústavů v Plzeňské ulici v Motole. Areál prochází postupnou modernizací a dostavbou. V akademickém roce 2019/2020 zde začal studentům sloužit nový vlastní Ústav anatomie s učebnami vybavenými špičkovou technikou. A právě ten se na jednu noc otevře i veřejnosti. Návštěvníci se 30. září od 17 do 22 hodin například dozví, jak voní anatomie, a to na jedné z nejmodernějších piteven v ČR. Seznámí se také s principy chirurgického šití, technikou, která je vizitkou každého chirurga.

Vlastní smysly si mohou nechat vyšetřit a podstoupit test sluchu, hmatu, zraku, chuti nebo reflexů. A co víc, mohou si vyzkoušet vyšetření pohmatem a zjistit víc o vlastním těle. Dozví se také, jak spolu souvisí pokémoni, epilepsie a hudba. 

Kompletní program na webu Noci vědců.

 

pátek 30. září 2022

17.00—22.00

Ústav anatomie 2. LF UK (Plzeňská 311, Praha 5 – Motol


V případě dotazů nás kontaktujte na @emailProgram

název a typ akce   popis místo
Jak voní anatomie?

komentovaná prohlídka piteven a operačního sálu

 

2. lékařská fakulta UK má jedny z nejmodernějších piteven v Česku. Prohlídka zahrnuje pitevní sály, přípravnu těl, chirurgický sálek s virtuálním pitevním stolem a ultrazvukem, zázemí pro vyučující a studenty, technickou místnost – režii, jež slouží k přenosu záznamu z pitevních cvičení.

pitevny

budova C

1. patro

Vznik nanovláken

video

   

obrazovky

na pitevnách

Lidské tělo okem anatoma za pomoci výukového simulátoru

komentovaná ukázka

 

Virtuální pitevní stůl odhalí taje lidského těla a umožní nahlédnout do útrob velmi přesvědčivého 3D modelu člověka.

operační sál
C 106

budova C

1. patro

Okem umělce

výstava pitevny 

 

Abstraktní malíř umístí své obrazy přímo v prostorách piteven Ústavu anatomie. Přijďte zapojit své zrakové receptory a užijte si tvorbu mladého umělce v netradičním pojetí.

pitevny

budova C

1. patro

Ukázka chirurgického šití

komentovaná ukázka

s možností vlastního vyzkoušení

 

Chirurgická sutura je základní dovedností každého chirurga, její správné provedení je pak nezbytné pro nekomplikované hojení tkání a její pravidelnost a elegance pak chirurgovou vizitkou. jak celá technika prakticky vypadá a jaké možnosti šití a nástrojů v současné době máme a jak a k čemu je používáme.

pitevny

budova C

1. patro

 

 

 

Mozek jako nejvýkonnější řídící jednotka v těle a jak řídí naše smysly?

komentovaná ukázka

 

Lidský mozek je řídicím centrem nervové soustavy. Přijímá signály z našich smyslových orgánů a posílá informace do svalů. Zpracuje každou sekundu tolik informací, které by nedokázal zpracovat ani ten nejvýkonnější počítač na světě.

pitevny

budova C

1. patro

Ultrazvuk jako moderní zobrazovací technika

komentovaná ukázka

  Co všechno se skrývá v útrobách člověka? A co všechno mužeme vidět na ultrazvuku?

operační sál
C 106

budova C

1. patro

Poznáte jednotlivé druhy kostí po slepu, jenom pohmatem?

komentovaná ukázka s možností vlastního vyzkoušení

 

Se zavázanýma očima budete hmatem odhadovat, jaké druhy kostí (vytištěných na 3D tiskárně) leží v boxu.

učebna
C 113

budova C

1. patro

Anatomie pohmatem

komentovaná ukázka

  Základní metoda vyšetřování těla, čili zkuste si, kde co vlastně máte…

učebna
C 113

budova C

1. patro

Smyslů zbavení, nezoufejte!

přednáška

  Kde neumíme zachránit přirozené smyslové ústrojí, přicházejí nové možnosti.

19.00–19.45

učebna
C 212

budova C

2. patro

Epilepsie, Pokémoni a hudba

přednáška

  Vlivy smyslovými vjemy vyvolávané epilepsie

20.00–20.45

učebna
C 212

budova C

2. patro

Jak funguje rovnovážný smysl?

přednáška

  Za použití speciálního přístroje lze měřit rovnováhu + vysvětlení fungování tohoto smyslu.

učebna
C 215

budova C

2. patro

 

Vyšetření rovnováhy ucha

Praktické demonstrace

(navazují na předcházející přednášku o rovnovážném systému)

 

1) vyšetření rovnováhy stoje
2) vyšetření vestibulookulárního reflexu (interakce vnitřní ucho – zrak
3) vyšetření subjektivního vnímání vertikály

učebna
C 215

budova C

2. patro

Léčiva ovlivňují naše smysly

přednáška

  Podílí se pacient na (ne)účinku léčiv ?

učebna
C 209

budova C

2. patro

Drogy mění naše smysly

poster

  Napřed vysvětlíme pojem droga. Pak si ukážeme, jak působí na náš organizmus.

atrium

budova C

2. patro

Poznej léčivou látku/rostlinu či lékovou formu

Interaktivní hra

 

Podívejte se, přivoňte anebo třeba i ochutnejte některé z látek, z kterých se připravují léčivé přípravky přímo v lékárně.

atrium

budova C

2. patro

Smysly, jak je nevidíme

ukázka preparátů pod mikroskopem

  Histologické preparáty smyslových orgánů jsou krásné a zaujmou i laiky.

atrium

budova B

2. patro

B 210

Smysly a intuice Gregora Mendela (letos uplynulo 200 let od jeho narození)

přednáška + video

 

„Nestředoškolský“ pohled na Mendelův život a dílo spojený s opravou některých často tradovaných omylů a také s prezentací některých nových zjištění týkajících se zejména záměrů, s nimiž Mendel prováděl své experimenty (tedy pro co měl Mendel smysl, proč se ve svém životě a ve své práci rozhodoval, jak se rozhodoval, a jakými intuicemi byl veden).

17.30–19.00

učebna
C 212

budova C

2. patro

Jednotlivé smysly interaktivní formou a nevšední experimenty

Fyziologická měření

 

1) testování zraku a vysvětlení principů některých optických klamů, vliv umělého osvětlení na naše vnitřní hodiny (sociální jetlag)
2) test sluchu, demonstrace kostního vedení zvuku
3) aktivity zaměřující se na funkci chuti a čichu a jejich souhru (změny vnímání sladké chuti po podání čaje z Gymnema sylvestre, test počtu chuťových pohárků při obarvení jazyka potravinářským barvivem na modro)
4) test reflexů a hmatových vjemů (velikost receptivních polí na různých částech těla)

učebna
B 215

B 217

budova B

2. patro

Jazyky všemi smysly

přednáška

 

I jazyky vnímáme všemi smysly a zvláště jazyk medicínský. Čeština, latina či angličtina pohledem lékařů i pacientů.

učebna

C 222

budova C

2. patro

Vytvořeno: 1. 9. 2022 / Upraveno: 30. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.