Vestibulární systém: od teorie ke klinické praxi

Cílem semináře je představení vestibulární problematiky odborné veřejnosti způsobem, který umožní přímou aplikaci teoretických poznatků do klinické praxe. Seznámíme vás s anatomií a fyziologií vnitřního ucha a možnostmi jeho zobrazení na CT a MRI. Dozvíte se informace nutné k pochopení patofyziologie vestibulárních syndromů. Na kadaverózním preparátu budete moci sledovat reálné uložení a rozměry vestibulárního aparátu během labyrintektomie. Videokazuistiky představí symptomatologii vestibulárních poruch (zejména benigní paroxysmální polohové vertigo) a možnosti léčby pomocí cílené rehabilitace.

Seminář se koná 11. září 2020 od 9.00 v Ústavu anatomie 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 ― budova C.

Přednášet budou doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.; doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.; prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., a MUDr. Lukáš Martinkovič.

Podrobný program najdete zde.

Na semináři spolupracují Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol; Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol; Ústav anatomie 2. LF UK a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. Akce se koná pod záštitou děkana 2. LF UK prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc.

Seminář je určen pro odbornou veřejnost a postgraduální studenty biomedicínských oborů.
Registrační poplatek je 300 Kč (zahrnuje občerstvení a jednorázový plášť nutný ke vstupu do pitevních traktů).

Přihlášky posílejte e-mailem na

Vydáno: 19. 8. 2020 / Poslední aktualizace: 19. 8. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková