Uskupení CENTRAL – výzva 2024

Výzva CENTRAL Workshops 2024 je opět otevřena všem vědeckým disciplínám a je k dispozici online.

Výzva CENTRAL Workshops je určena pro skupiny výzkumných pracovníků univerzit sdružených v síti CENTRAL. Výzva je cílena na zahájení nové spolupráce (vč. inovativní výuky/školení pro mladé výzkumné pracovníky) nebo konsolidaci stávajících kontaktů.

Uzávěrka podání žádostí je 16. dubna 2024.

Strategické uskupení CENTRAL vzniklo v roce 2014 společnou deklarací pěti středoevropských univerzit, Univerzity Karlovy, Humboldtovy univerzity v Berlíně, Univerzity Vídeň, Univerzity Varšava a ELTE Univerzity v Budapešti.

 

Vytvořeno: 26. 2. 2024 / Upraveno: 27. 2. 2024 / Ing. Pavla Byrne