Univerzita Karlova vyhlašuje první kolo interní grantové výzvy UKa!

Granty jsou určeny pro studenty, kteří chtějí spolupracovat s kolegy z jiných fakult či vysokoškolských ústavů UK a připraví projekt, kterým osloví středoškoláky, studenty bakalářských programů jiných vysokých škol a univerzit či žáky druhého stupně základních škol i širokou veřejnost. Deadline podání je 16. května. Podrobnosti na webu Univerzity Karlovy.


Vytvořeno: 7. 4. 2022 / Upraveno: 10. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.