Univerzita Karlova vyhlašuje druhý ročník studentské grantové mini soutěže UKa!

Štítky

Univerzita Karlova vyhlásila již druhý ročník studentské grantové mini soutěže UKa!, jejímž cílem je najít zajímavé studentské projekty určené k propagaci Univerzity Karlovy. 

Přihlásit se mohou studenti UK libovolného programu a typu studia (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.) v prezenční formě. Cílovou skupinou jejich projektů by měli být především středoškoláci, studenti bakalářských programů jiných VŠ a univerzit či žáci druhého stupně základních škol, širší veřejnost a dokonce i potenciální zahraniční uchazeči o studium na UK. Bonusovými kritérii je i mezifakultní spolupráce na projektech a nebo realizace projektu v centru Didaktikon v Kampusu Hybernská. 

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2023.

Vytvořeno: 11. 5. 2023 / Upraveno: 11. 5. 2023 / Kateřina Křenová