Tvorba e-learningových materiálů – cyklus školení I.

Centrum pro podporu e-learningu vás srdečně zve na školení e-learningu, které je zaměřené na Moodle, Adobe Connect, Streamservery a wikisystémy. Všechna školení probíhají formou workshopu v učebně vybavené počítači. Přihlašování na školení je možné přes jednotnou vzdělávací aplikaci UK.

Přehled kurzů Cyklu školení I. včetně registrace najdete také na webu Centra pro podporu e-learningu.


Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Kdy: 4. 3. 2020 9.00–11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 – Veleslavín

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Založení kurzu (vyplnění žádosti, umístění kurzu, Moodly na UK)

 • Orientace v prostředí Moodle (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)

 • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)

 • Administrování kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)

 • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)

 • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)

 • Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

Možnosti komunikace v Moodlu

Kdy: 11. 3. 2020 9.00–11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 – Veleslavín

Přihlašování: zde

Na workshopu budou představeny nástroje Moodlu pro synchronní i asynchronní komunikaci učitele se studenty a získávání zpětné vazby o činnostech v online kurzu.

Představíme vám zejména tyto funkce:

 • Oznámení a zprávy v Moodlu a jejich nastavení, posílání zpráv skupinám studentů

 • Quickmail, odesílání e-mailů prostřednictvím Moodlu

 • E-mail my teacher

 • Chat

 • Fórum

 • Anketa

 • Průzkum

 • Dotazník a dotazování

Sběr a hodnocení studentských prací v Moodlu

Kdy: 18. 3. 2020 9.00–11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 – Veleslavín

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Zadání a nastavení modulu Úkol a vkládání komentáře pro studenty

 • Zadání Workshopu a nastavení jeho fází, vzájemné hodnocení studentů studenty, zveřejnění úspěšných prací

 • Zadání a nastavení Úkolu Turnitin, práce ve Feedback studiu, zpráva o podobnosti

Rozvíjení spolupráce v Moodlu

Kdy: 25. 3. 2020 9.00–11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 – Veleslavín

Přihlašování: zde

Tento workshop bude zaměřen na podporu spolupráce studentů. Moduly rozvíjejícími spolupráci v Moodlu jsou zejména Slovník, Databáze a Wiki. Účastníci budou seznámeni se specifiky těchto modulů a způsobem jejich efektivního využití ve výuce.

Seznámíme vás s těmito moduly:

 • Slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů

 • Databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi

 • Wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty

Testování v Moodlu

Kdy: 1. 4. 2020 9.00–11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 – Veleslavín

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi modulu Test v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto činnosti:

 • Nastavení Testu

 • Nastavení známkování

 • Vkládání testových otázek

 • Seznámení s různými typy testových otázek

 • Práce s bankou úloh

 • Analýza výsledků

Známky a sledování aktivity studenta v Moodlu

Kdy: 8. 4. 2020 9.00–11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 – Veleslavín

Přihlašování: zde

Cílem školení je seznámit účastníky s možnostmi známkování v Moodlu, se sledováním aktivity a pokroku studentů v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Zejména se budeme zabývat těmito aspekty:

 • Celkový přehled známek

 • Kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky

 • Podmíněné plnění aktivit

 • Nastavení podmínek pro absolvování kurzu

 • Udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu

Adobe Connect a Streamservery

Kdy: 23. 4. 2020 14.00–16.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 – Veleslavín

Přihlašování: zde

Školení bude zaměřené na praktické ukázky využití LMS Adobe Connect ve výuce. Naučíte se snadno a rychle nasdílet powerpointovou prezentaci studentům. Také vám představíme „Webinář“ jako nástroj pro setkávání studijních skupin v reálném čase. Založíte si svou konferenční místnost a zrealizujete vlastní webinář. Uvidíte, jak snadné to je.

Výuková videa se stávají neodmyslitelnou součástí elektronického vzdělávání. K jejich ukládání a přehrávání používáme tzv. Streamserver. V tomto kurzu se naučíte nahrávat videa na server, publikovat je a sdílet v kurzu Moodle.

Vydáno: 5. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 5. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Denisa Sládková