Transdisciplinární seminář UK (nejen) o duši

Seminář je pořádán u příležitosti 115. výročí narození prof. Jana Patočky. Program připravily čtyři pracoviště Univerzity Karlovy se záměrem nabídnout posluchačům filosofický, teologický a neurovědní pohled na obtížně pochopitelnou i uchopitelnou podstatu lidské duše. Čtvrtek 2. června 2022 v 16.00 v Kampusu Hybernská (Hybernská 4).

Jan Frei, Ph.D. (FlÚ AV ČR): Patočkovo pojetí péče o duši

Myšlenka “péče o duši” je u nás pevně spojena s dílem Jana Patočky. Proč se ale Patočka rozhodl používat tento poněkud zastarale a nejasně znějící výraz? Proč v bouřlivém dvacátém století odkazoval k této starověké myšlence, a jaký význam jí dával? Co přesně myslel péčí o duši a jak vůbec chápal samotný výraz “duše”? Ve svém příspěvku ukážu, co myšlenka péče o duši v Patočkově filosofii znamená a jakými směry by se dala domýšlet.

Prof. V. Komárek, B. Straka (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy): Mozek, mysl, duše a resilience

Zatímco interakce mozkového konektomu a mysli je zkoumána na mikrotubulární až kvantové úrovni, duše se neurovědnímu výzkumu úspěšně brání. Otázkou je, jak se v průběhu vývoje mozku postupně vynořuje sebevědomá imanentní mysl a kdy se objevuje transcedentální duše. V příspěvku chceme diskutovat možnosti zvyšování somatické i psychické odolnosti jak jedinců tak i celé společnosti.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., je absolvent 2. lékařské fakulty UK, dětský neurolog a epileptolog, emeritní děkan 2. lékařské fakulty UK a vedoucí výzkumného centra EpiReC. Hlavním předmětem výzkumu jsou nezvladatelné epilepsie , poruchy autistického spektra a další neurovývojová onemocnění

Prof. Ivana Noble, Ph.D. (ETF UK): Centrum péče o duši

V rámci příspěvku představím projekt centra, který se připravuje pod záštitou paní rektorky pod Karlovou Univerzitou. Ukážu, v jakém smyslu je název centra inspirován Patočkovou aktualizací starověkého tématu, a v čem jeho pojetí může být inspirativní pro současnou praxi péče nejen o niterný život člověka, ale rovněž o jeho/její hodnotovou orientaci, angažovanost, odolnost a mezilidské vztahy.

Prof. Ivana Noble je vedoucí Ekumenického institutu na ETF UK a má na starosti univerzitní centrum excelence Teologická antropologie v ekumenické perspektivě.

Kapacita sálu je omezena, registrujte se prosím zde.

Vytvořeno: 24. 5. 2022 / Upraveno: 25. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.