Termín pro nahlížení do materiálů uchazeče o studium

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 24. 7. 2024 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu fakulty (V Úvalu 84, Praha 5). Další termín je možný pouze po dohodě se studijním oddělením.

Žádost si, prosím, podávejte prostřednictvím SIS, přes který následně obdržíte odpověď o vyhovění žádosti.

Právo nahlédnout upravuje opatření děkana č. 10/2024.

Vytvořeno: 27. 5. 2024 / Upraveno: 11. 6. 2024 / Bc. Helena Procházková