Termín pro nahlížení do materiálů uchazeče o studium

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 14. 7. 2021 v 10.00 na studijním oddělení děkanátu fakulty (V Úvalu 84, Praha 5). Další termín je možný pouze po dohodě se studijním oddělením.

Žádost si, prosím, podávejte prostřednictvím SIS, přes který následně obdržíte odpověď o vyhovění žádosti.

Právo nahlédnout upravuje opatření děkana č. 11/2021.

Náhledové foto: Shutterstock

Vydáno: 14. 6. 2021 / Poslední aktualizace: 14. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Čechová