Termín pro nahlížení do materiálů uchazeče o studium

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 22. 7. 2020 a 5. 8. 2020 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu fakulty (V Úvalu 84, Praha 5). Další termín je možný pouze po dohodě se Studijním oddělením. Žádost si, prosím, podávejte prostřednictvím SIS, přes který následně obdržíte odpověď o vyhovění žádosti.

Právo nahlédnout upravuje opatření děkana č. 10/2020.

Náhledové foto: Shutterstock

Vydáno: 9. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 9. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Marie Havlová