Termín pro nahlížení do materiálů uchazeče o studium

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů ve sředu 7. 8. 2019 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu fakulty (V Úvalu 84, Praha 5). Další termín je možný pouze po dohodě se Studijním oddělením. Žádost si prosím podávejte prostřednictvím SIS, přes který následně obdržíte odpověď o vyhovění žádosti.

Právo nahlédnout upravuje opatření děkana č. 4/2019.

Vydáno: 13. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 13. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová