Studentská grantová soutěž: Podpora udržitelného rozvoje na UK

Štítky

Univerzita Karlova vyhlašuje druhý ročník grantové soutěže na podporu udržitelného rozvoje. Granty jsou určeny na studentské aktivity a projekty, jejichž záměrem je přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje v prostředí UK. Výzva navazuje na připravovanou Strategii udržitelného rozvoje UK.

Realizace projektu musí být dokončena do 12. prosince 2024. Do stejného data musí být odevzdána závěrečná zpráva na předepsaném formuláři.

Přihlásit se mohou studenti a studentky UK libovolného studijního programu a typu studia (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.).

Termín pro podání přihlášek je 30. dubna 2024 prostřednictvím formuláře.

Podrobnosti na webu Univerzity Karlovy.

Vytvořeno: 4. 3. 2024 / Upraveno: 4. 3. 2024 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová