Stipendijní pobyty v Německu a Švýcarsku a letní jazykové kurzy němčiny

Nabídka stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2019/2020 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami a letních jazykových kurzů němčiny 2019

V akademickém roce 2019/2020 jsou v rámci meziuniverzitních dohod nabízena jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku.

Seznam předpokládaných nabízených míst:

 1. Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy:

  Frankfurt/Main – 2 místa semestrální – 300 EUR měsíčně

  Leipzig – 1 místo semestrální (ZS) – 400 EUR měsíčně

  Heidelberg – 1 místo roční nebo 2 semestrální – 500 EUR měsíčně

  určeno přednostně pro studenty bakalářského a magisterského studia, v ojedinělých případech i pro doktorandy – pouze s předběžným příslibem pedagoga z Univerzity Heidelberg

  Saarbrücken
  – 2 stipendia pro studenty (LS) – 750 EUR měsíčně – celkem 2250 EUR – na max. 3 měsíce
  – 2 stipendia pro doktorandy (LS) – 1000 EUR měsíčně (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce)

  Basel – 2 místa semestrální – 1500 CHF měsíčně

  Studenti odevzdávají přihlášku s podklady na studijní oddělení své fakulty k 20. 3. 2019.

  Podklady k žádosti o stipendium:
  • strukturovaný životopis v němčině,
  • souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • studijní záměr (motivační dopis) v němčině,
  • konkrétní studijní plán,
  • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině,
  • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě),
  • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr.
  Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno). Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.
   
 2. Jednoměsíční letní jazykové kurzy němčiny
   
  • Bonn – 1 místo pro všechny obory (5.–27. 8. 2019)
  • Heidelberg – 3 místa pro všechny obory (1.–28. 8. 2019)
  • Saarbrücken – 3 místa pro všechny obory (2.–27. 9. 2019)
  • Giessen – 1 místo pro všechny obory (29. 8. – 27. 9. 2019)
  • TU Dresden – 2 místa pro všechny obory (17. 6. – 12. 7. 2019 nebo 15. 7. – 9. 8. 2019 nebo 2.–27. 9. 2019)
  Studenti odevzdávají přihlášku s podklady na studijní oddělení své fakulty k 25. 2. 2019. Podklady k žádosti o jazykový kurz:
  • vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz,
  • souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • motivační dopis v němčině,
  • strukturovaný životopis v němčině.
    

Výběrové řízení:
Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na stipendijní pobyt a jazykový kurz se stanovením pořadí. Konečný výběr stipendistů a účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě UK. Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.

Po návratu ze zahraničí zasílají studenti na Odbor zahraničních vztahů RUK zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records, případně potvrzení o pobytu, v případě účasti na jazykovém kurzu certifikát o jeho absolvování, a to na adresu: .

Vydáno: 20. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska