Stipendijní pobyty pro studenty a akademické pracovníky UK 2020/2021

Nabídka stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky pro akademický rok 2020/2021

Dovoluji si vás informovat o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Termíny:
Rusko – 18. 11. 2019.
Republika Severní Makedonie, Chorvatsko, Egypt, Čína, Slovinsko, Švédsko, Čína – 9. 12. 2019
Malta, Řecko – 3. 1. 2020 (pouze jedno místo pro náhradníka)
Slovensko – 14. 2. 2020

Letní kurzy číštiny v ČLR v roce 2020 pro učitele čínštiny 13. 3. 2020

Dle informací ve vyhlášení stipendií nebude cestovné na letní školy do Chorvatska, Slovinska a Švédska ze strany MŠMT refundováno.

Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (jeden originál a jedna kopie) následující doklady:

  1. přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia);
  2. studijní záměr;
  3. studijní průměr.

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na tomto odkazu.

Vydáno: 15. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 15. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska