Stipendia Německé akademické výměnné služby DAAD

Do 30. dubna 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů a akademici o stipendia Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Německá akademická výměnná služba) na pobyty v Německu začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2022.

Doktorandi a absolventi se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 eur měsíčně pro absolventy a 1 200 eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy.

Vysokoškolští učitelé a vědci se mohou ucházet o stipendium na výzkumné pobyty (1 až 3 měsíce) nebo žádat o podporu na bilaterální výměnu (7 dní až 3 měsíce). Výše stipendia činí 2 000 eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2 150 eur měsíčně pro profesory.

Bližší informace k procesu podávání žádostí naleznete v příloze.

Pro uchazeče o tato stipendia pořádá Akademická informační agentura a DAAD on-line seminář ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin. Zájemci se mohou na tento seminář registrovat do 30. března pomocí registračního formuláře.

Vydáno: 24. 3. 2021 / Poslední aktualizace: 24. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne