Stipendia na roční pobyty v Bavorsku

Dovolujeme si informovat o nabídce stipendií na roční studijní a výzkumné pobyty v Bavorsku s možností prodloužení na maximálně 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní/výzkumný pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Cílem programu je podpora vědecké spolupráce a výměny studentů mezi Bavorskem a státy střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Uzávěrka podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/2022 je 1. prosince 2020.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na tomto odkazu.

Přílohy: 
Vydáno: 11. 11. 2020 / Poslední aktualizace: 11. 11. 2020 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne