Stěhování pracovišť v areálu na Plzeňské

V průběhu července a srpna probíhá postupné stěhování pracovišť v rámci budov v areálu na Plzeňské ulici. Dochází i k přesunům některých kanceláří mezi Žížalou a novou budovou; naopak jiná pracoviště se stěhují do uvolněných prostor v Žížale.


Přesuny se týkají následujících pracovišť:

Ústav anatomie

Ústav farmakologie

Ústav patologické fyziologie

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Ústav neurověd

Ústav fyziologie

Ústav biofyziky

Ústav histologie a embryologie

Ústav biologie a lékařské genetiky

Děkanát – Oddělení investiční výstavby

Oddělení informačních systémů

V souvislosti se stěhováním a postupným přepojováním a zprovozňováním počítačů a telefonů mohou být pracoviště a jednotliví zaměstnanci v průběhu letních měsíců na delší dobu nedostupní. Děkujeme za pochopení.

Vydáno: 18. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 18. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková