Statistika, kvantitativní a kvalitativní výzkum

Štítky

Cílem kurzu je seznámit studenty s pokročilými statistickými metodami a postupy používanými ve výzkumu a biomedicíně obecně. Studenti si osvojí používat vhodné metody kvantitativního zpracování dat s ohledem na výzkumné otázky, zdokonalí se se způsoby grafické prezentace výsledků analýzy a jejich interpretace. Prohloubí se jejich znalosti o nové moderní softwarové metody. 

Vyučující: prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.

Pro kombinovanou formu studia lze předmět plnit blokově. Začátek kurzu se předpokládá na červen. Informace budou upřesněny zde.

Vytvořeno: 27. 3. 2023 / Upraveno: 28. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.