Stárnutí 2023: 6. ročník gerontologické mezioborové konference

Štítky

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.

Termín konání 6. ročníku se odvíjí od pandemií posunutého ročníku pátého. Realizace 6. ročníku bude podpořena finančním příspěvkem a spoluúčastí Alzheimer nadačního fondu (ANF), záštitou 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity a činností členů Neurotrendu, z.s.. Spolupořádající organizací je Pražská vysoká škola psychosociálních studií. ANF dále vyhlašuje soutěž o nejlepší příspěvky v rámci konference.

K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom lektoři celoživotního vzdělávání, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe, studenti i další odborná a laická veřejnost.

Vytvořeno: 31. 1. 2023 / Upraveno: 31. 1. 2023 / Mgr. Stanislava Lindenthalová