Semináře Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Zveme na semináře Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Semináře se konají jako vždy na Pediatrické klinice, uzel D, 1. patro v Brdlíkově seminární místnosti od 7.45 do 8.15 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Nejbližší semináře

středa 29. června 2022
Mgr. Kodytková
Porucha vývoje radiálního paprsku, dystopie ledviny a deficit růstového hormonu: fenotyp genu SALL4 


Proběhlé semináře

pátek 24. června
MUDr. Shenali Amaratunga
Chondrocyty a růstová ploténka jsou hlavními regulátory růstu: Studie 55 konsanguinních rodin s malým vzrůstem

středa 22. června
MUDr. Kateřina Adamovičová
Genetická analýza u dětí s klinicky nesyndromickým vysokým vzrůstem

pátek 17. června 2022
MUDr. Popelová
Rtg specifika dětských plic – kazuistiky

středa 15. června 2022
MUDr. Trachta
Problematika retence varlat

pátek 3. června 2022
Prevalence Blastocystis u dětí s Crohnovou chorobou a asociace s fekálním bakteriomem
pod vedením MUDr. Jakuba Hurycha

středa 1. června 2022
MUDr. Václav Koucký, Ph.D.
Elektrická impedanční tomograf

pátek 27. května 2022
MUDr. Martin Fuchs
Od ABKM po astma

středa 25. května 2022
MUDr. Michal Kubát
Ulcerozní kolitida neodpovídající na terapii

pátek 20. května 2022
MUDr. Mona Nourbakhsh
Medicína v Íránu

středa 18. května 2022
MUDr. Vít Neumann, Ph.D.
Nízkosacharidová dieta

pátek 13. května 2022
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Nové fenotypy astma bronchiale, 2. část

středa 11. května 2022
MUDr. Eva Flachsová
Pediatrický přístup k diferenciální diagnostice hypokalemie

pátek 6. května 2022
MUDr. Vlasta Krejčová
Přetrvávající kvadruparéza u pacientky s Bartterovým syndromem

středa 4. května 2022
MUDr. Šárka Štolbová
Akutní postinfekční glomerulonefritida

středa 27. dubna 2022
MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.
Medtronic 780G

pátek 29. dubna 2022
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Nové fonotypy astma bronchiale

středa 20. dubna 2022
MUDr. L. Plachý, Ph.D.
Telemedicína jako alternativa ke klasické diabetologii

pátek 22. dubna 2022
MUDr. V. Neuman, Ph.D.
Nízkosacharidová dieta

středa 13. dubna 2022
seminář pod vedením MUDr. V. Neumana, Ph.D.
na téma Co stálo za neměřitelnou hyperkalcímií?

středa 6. dubna 2022
prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D.
PCR střevní patogeny

pátek 8. dubna 2022
doc. MUDr. Š. Průhová, Ph.D.
Obézní dítě s diabetem

středa 30. března 2022
prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
Covid-19 a manifestace diabetu 1. typu

pátek 1. dubna 2022
MUDr. Jan David, Ph.D.
Rozpoznání vážně nemocného dítěte

středa 23. března 2022
prof. MUDr. A. Šedivá, CSc.
Autoprotilátky u covidu

pátek 25. března 2022
MUDr. J. Hurych
Vliv probiotik na střevní parazitom u dětí s celiakální autoimunitou

středa 16. března 2022
MUDr. J. Křenek Malíková
Současné možnosti dětské obezity

pátek 18. března 2022
MUDr. I. Čopová
Trendy v diagnostice a léčbě akutní a chronické pankreatitidy

středa 9. března 2022
MUDr. Kateřina Adamovičová
Pátrání po příčině vysokého vzrůstu

pátek 11. března 2022
MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.
Příběh dívky s Cushingovým syndromem

středa 2. března 2022
MUDr. Tereza Doušová
Nové přístupy vedoucí ke stanovení patofyziologických změna u pacientů s cystickou fibrozou

pátek 4. března 2022
MUDr. Hana Fifková
Problematika rodové identity v dětství adospělosti

středa 23. února 2022
MUDr. M. Exnerová / M. Kraťuková
Dětský pacient v péči multidisciplinárního týmu

pátek 25. února 2022
doc. MUDr. Š. Průhová, Ph.D.
Příčiny a komplikace vysokého vzrůstu

středa 16. února 2022
doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Nová léčba pacientů s achondroplasií

pátek 18. února 2022
MUDr. Lukáš Plachý, Ph.D.
Management glykémie při sportu u dětí s diabetem mellitem 1. typu

středa 9. února 2022

MUDr. Exnerová, M. Kraťuková

Dětský pacient v péči multidisciplinárního týmu

pátek 11. 2. 2022

MUDr. Dotlačil

Chirurgická léčba IBD

středa 26. ledna 2022

MUDr. Koutek

Suicialita a sebepoškozování u dětí a v adolescenci

pátek 28. ledna 2022

doc. Průhová

Nemoci u IDDM 1. typu

středa 19. ledna 2022

MUDr. Kazeka

Střevní polypozy-praktický přístup dle EBM

pátek 21. ledna 2022

MUDr. Lerchová

Indikace k funkčím vyšetřením GIT u dětí

středa 12. ledna 2022

MUDr. Čapková

Léčba nejzávažnějších pacientů s atopickým exemem

pátek 14. ledna 2022

MUDr. Liptáková

Stafylokoková sepse u novorozenců

středa 1. prosince
doc. O. Hradský
výuka v 6. ročníku na oddělení

pátek 3. prosince
MUDr. L. Petruželková
Open-source automated insulin delivery: International consensus statement and practical guidance for health-care professionals

Vytvořeno: 29. 11. 2021 / Upraveno: 28. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Artem Skliar