Semináře Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Zveme na semináře Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Semináře se konají jako vždy na Pediatrické klinice, uzel D, 1. patro v Brdlíkově seminární místnosti od 7.45 do 8.15 hod. Všichni jste srdečně zváni.
 

Nejbližší semináře

středa 26. ledna 2022

MUDr. Koutek

Suicialita a sebepoškozování u dětí a v adolescenci

pátek 28. ledna 2022

doc. Průhová

Nemoci u IDDM 1. typu


Proběhlé semináře

středa 19. ledna 2022

MUDr. Kazeka

Střevní polypozy-praktický přístup dle EBM

pátek 21. ledna 2022

MUDr. Lerchová

Indikace k funkčím vyšetřením GIT u dětí

středa 12. ledna 2022

MUDr. Čapková

Léčba nejzávažnějších pacientů s atopickým exemem

pátek 14. ledna 2022

MUDr. Liptáková

Stafylokoková sepse u novorozenců

středa 1. prosince
doc. O. Hradský
výuka v 6. ročníku na oddělení

pátek 3. prosince
MUDr. L. Petruželková
Open-source automated insulin delivery: International consensus statement and practical guidance for health-care professionals

Vytvořeno: 29. 11. 2021 / Upraveno: 25. 1. 2022 / Odpovědná osoba: Artem Skliar