Semináře Národního ústavu duševního zdraví

Zveme na on-line semináře Národního ústavu duševního zdraví, který se v rámci projektu Na rovinu věnuje osvětě v oblasti duševního zdraví.

Programy mohou být zajímavým doplněním k tématům probíraným ve výuce (např. komunikace s pacienty s duševním onemocněním, druhy služeb v péči o duševní zdraví či informace o reformě psychiatrie), zároveň také poskytují nástroje k péči o vlastní duševní zdraví, což může být vzhledem k náročnosti zdravotnické profese pro studenty velmi přínosné. Programy jsou zdarma a on-line, vhodné jsou zejména pro studenty od 3. ročníků výše.

Péče o pacienta s duševním onemocněním, partnersky a bez stigmatizace

Program pro praktické lékaře a sestry v ordinacích PL a VŠ studenty zdravotnických oborů. Interaktivní on-line seminář se primárně zaměřuje na to, jak s pacienty s duševním onemocněním efektivně komunikovat a pracovat, a jak podpořit jejich zotavení. V rámci programu je krátce představena Reforma péče o duševní zdraví a možnosti spolupráce mezi praktickými lékaři, ambulantním, lůžkovým a komunitním sektorem psychiatrické péče.

Lektoruje MUDr. Jan Hanka.

Seminář proběhne 21. 10. 2021 v čase 16.00–18.30 hod.

Podrobnosti zde, přihlášení zde.

Jak lépe zvládat zátěž a stres

Sebezkušenostní program zaměřený na péči o vlastní duševní zdraví je šitý na míru zdravotníkům, jeho náplní je krátká teorie o vzniku napětí, edukace o důležitosti relaxační odezvy organismu a mapování varovných příznaků zátěže a zhoršeného psychického stavu. Hlavním cílem je nácvik jednoduchých, efektivních cvičení a postupů (relaxačních technik) ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků, které mohou v zátěžových situacích sloužit jako „první pomoc“ při zmírnění svalového napětí, úzkostí, nespavosti a dalších symptomů.

Lektoruje MUDr. Mira Babiaková.

Seminář proběhne ve dvou termínech:

  • 18. 10. 2021 v čase 16.00-–19.00 hod.

Podrobnosti zde, FB událost, přihlášení zde.

  • 12. 11. 2021 v čase 15.00–18.00 hod.

Podrobnosti zde, přihlášení zde.

Vydáno: 12. 10. 2021 / Upraveno: 12. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora