Semináře Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, prosinec 2023 — červen 2024

Štítky

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol oznamuje, že opět zahajuje zajímavé přednášky, které se budou konat od 14.30 na vizitovně dětské nebo dospělé části dle tématu.

7.12.2023

 

MUDr. Z.Holubová Zobrazování epilepsie u dětí, část druhá

21.12.2023

 

MUDr. V.Suchánek Zobrazování chronické ICHS,guidelines ESC,role CT MRI SPECT a PET

4.1.2024

 

Prof. M.Roček Současné postavení trombolýzy a mechanické trombektomie

18.1.2024

 

MUDr. B.Jurášek Ultrazvukový M-mód v rukou radiologa

1.2.2024

 

MUDr. M.Štefánek Steatosa jater

15.2.2024

 

Prof. J.Piťha Detekce preklinické aterosklerózy

29.2.2024

 

MUDr. M.Kysilko Kazuistiky z interních vizit

14.3.2024

 

MUDr. T.Adla Zkušenosti s photon-counting CT

28.3.2024

 

MUDr. R.Pádr Traumatická transekce aorty u dětí - stentgraft ano či ne

11.4.2024

 

MUDr. M.Kynčl Výzkumné projekty KZM (FCD, PediTuMR, Beznet, ...)

25.4.2024

 

MUDr. R.Roziňák Sarkopenie

9.5.2024

 

MUDr. M.Polovinčák Mechanické trombektomie  - současný pohled a výsledky

23.5.2024

 

MUDr. L.Mikšík Vestibulární hydrops (m. Ménière)

6.6.2024

 

Mgr.Dezortová/Mgr.Pajuelo MR spektroskopie v klinické praxi

20.6.2024

 

MUDr. R.Pavlík Varia

 

Budeme se těšit na Vaši účast.
Olga Skalická
sekretariát Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Tel.: 224438100
Fax: 224438120
E-mail: @email

Vytvořeno: 29. 11. 2023 / Upraveno: 17. 1. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.