Semináře Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, únor 2024 – květen 2024

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat každý měsíc ve stážovně na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, pavilon č. 8. 

Čtvrtek,

15. 02. 2024,

13.00 hod.

Zážitkové terapie v medicíně včera a dnes
  • PhDr. Marina Stejskalová, CSc., Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

pavilon č. 8.

 

  Čtvrtek,

14. 03. 2024,

13.00 hod.

Možnosti elektrokonvulzivní terapie v pedopsychiatrii

  • prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

pavilon č. 8.

 

Čtvrtek,

25. 04. 2024,

13.00 hod.

Předcházení konfliktů na psychiatrickém oddělení a deeskalační dovednosti - úvod do metodiky Safewards

  • Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Praha

pavilon č. 8.

 

Čtvrtek,

23. 05. 2024,

13.00 hod.

Za hranicí vyhoření: Co odhaluje český průřezový výzkum

  • Ph.D. Martina Vňuková, MSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

pavilon č. 8.

 

Praha, 22. 01. 2024,
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.,
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vytvořeno: 24. 1. 2024 / Upraveno: 24. 1. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.