Seminář Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Dovolujeme si vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat každý měsíc ve stážovně na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, pavilon č. 8. Do FN Motol se dostanete trasou A pražského metra, stanice Nemocnice Motol. Telefonní spojení na Dětskou psychiatrickou kliniku je 22443 3401.

Čtvrtek 24. 3. 2022 13.00 hod.
MUDr. Jakub Kerner (Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha)
Účtování pacientů v době CZ-DRG. Uzavřený seminář pouze pro pracovníky kliniky

Čtvrtek 28. 4. 2022 13.00 hod.
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
Příčiny duševních poruch se zaměřením na schizofrenii

Čtvrtek 26. 5. 2022 13.30 hod.
doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
Novinky ve výzkumu Alzheimerovy choroby

Vytvořeno: 28. 3. 2022 / Upraveno: 8. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Dagmar Valentová