Robotická olympiáda 2024

Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet práci s operační konzolí a stát se alespoň na chvíli robotickým chirurgem? Robotická olympiáda proběhne i letos. Přihlašování do letošního ročníku spustíme 5. dubna ve Studijním informačním systému (SIS), kurz a kvalifikace pro olympiádu bude probíhat ve výukovém centru Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol od 29. dubna do 15. května. Finále proběhne ve středu 15. května od 9.00 (soutěž), ve 13.30 vyhlásíme vítěze.

Těšíme se na vás! 

Vytvořeno: 20. 3. 2024 / Upraveno: 27. 3. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.