Rezidenční místa ve specializačním vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol plánuje na přelomu června a července 2019 vypsat více rezidenčních míst ve specializačním vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Program je určen zejména pro absolventy lékařských fakult, ale otevřen je i pro další zájemce. Doporučujeme potenciálním uchazečům sledovat web FN Motol, případně se s dotazy obrátit na přednostu kliniky, tel. 224 433 400, email: .

Vydáno: 3. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 3. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.