Průzkum: Názor na očkování zdravotníků a studujících zdravotnických oborů proti chřipce

Vážení studující,

rádi bychom zjistili Váš názor na očkování zdravotníků a studujících zdravotnických oborů proti chřipce. Toto dotazníkové šetření provádí Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s 2. LF UK, aby zjistila, jaké informace jsou pro Vás podstatné a důležité pro Vaše rozhodnutí. Zároveň bychom chtěli touto cestou zjistit, jaká organizace očkování by Vám nejvíce vyhovovala.

Tato studie není sponzorovaná žádnou farmaceutickou firmou a byla schválena Etickou komisí FNM. Dotazníkové šetření proběhne anonymním způsobem tak, aby jednotlivé odpovědi nebylo možné přiřadit ke konkrétnímu respondentovi. Sběr dat probíhá prostřednictvím externí výzkumné společnosti IPSOS. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut.

​​​Souhrnné výsledky budou po dokončení studie zveřejněny na intranetu. Tímto bychom Vás chtěli poprosit o vyplnění dotazníku, abychom získali co největší přehled o Vašich názorech a potřebách v oblasti očkování. Odkaz na dotazník najdete zde: https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/NjHHj/7XZSVCWK1xMnIlsEmtLW <https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/NjHHj/7XZSVCWK1xMnIlsEmtLW>

Děkujeme.

Za výzkumný tým MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol)

E-mail: ockovani@fnmotol.cz

Vytvořeno: 1. 12. 2023 / Upraveno: 3. 12. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová