Promítání filmu Do Something, The Jeffrey Modell Story

Zveme studenty, absolventy, lékaře, pacienty a jejich rodiče na promítání filmu o chlapci s vrozenou poruchou imunity, jehož příběh vedl k založení celosvětové nadace Jeffrey Modell Foundation. Promítání se uskuteční 22. 10. 2019 od 14.25 v Levé malé posluchárně.

Film uvedou dvě krátké úvodní prezentace prof. Anny Šedivé, DSc, primářky Ústavu imunologie, a prof. Jana Starého, DrSc., přednosty kliniky dětské hematologie a onkologie. Znění v angličtině, bez titulků. K dispozici drobné občerstvení.

Vydáno: 3. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 3. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.