Přípravné workshopy pro žadatele o granty ERC do výzev 2024

Štítky

Dnes byla otevřena možnost přihlašování k účasti na letošních workshopech pro žadatele o granty ERC. Sérii přípravných workshopů pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

Workshopy sestávající ze tří částí – proběhnou v květnu, červnu a září 2023. První z workshopů se uskuteční ve dnech 16.–18. května 2023, přičemž každý z dnů je zaměřen na jinou vědní oblast (viz podrobná specifikace v dokumentu v příloze).

Workshopy jsou primárně určené pro žadatele o granty ERC Starting a Consolidator, hlásit se však mohou i uchazeči o granty ERC Advanced a Synergy. Od účastníků se očekává, že se intenzivně připravují na podání projektového návrhu do některé z výzev ERC 2024, což musí po kvalitativní stránce odrážet i materiály zaslané k posouzení, které jsou součástí registrace.

Workshopy se uskuteční kompletně online prostřednictvím MS Teams. Pracovním jazykem bude angličtina. Upozorňujeme, že pro účast je nezbytné v termínu do 2. dubna 2023:

1.    Vyplnění online přihlášky žadatelem/žadatelkou;

2.    Zaslání abstraktu, CV a tzv. track record žadatelem/žadatelkou na @email;

3.    Potvrzení ze strany hostitelských institucí, že budou nápomocny registrovaným uchazečům a uchazečkám o grant ERC při přípravě požadovaných podkladů. V této souvislosti žádáme o zaslání souhrnného seznamu zájemců, kterým se instituce takovou podporu zavazuje poskytnout, na @email.

Účastníci budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí na workshop počátkem května 2023.

Zejména v souvislosti s bodem č. 3 nám prosím buď přímo na Rektorát nebo prostřednictvím grantového oddělení fakulty dejte vědět, že jste se přihlásili na tento workshop, ať tuto skutečnost můžeme následně potvrdit za instituci – Univerzitu Karlovu.

V případě dotazů prosím kontaktujte:

 

Mgr. Eva Matějcová

Evropské centrum - Odbor pro vědu a výzkum RUK

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

tel.: 224 491 724

e-mail: @email

web: www.cuni.cz

Přílohy
Vytvořeno: 2. 3. 2023 / Upraveno: 7. 3. 2023 / Kristýna Beldová