Připojte se k třetímu pokračování akce Mobilní kapka krve

Zveme vás na již třetí pokračování úspěšné akce Mobilní kapka krve. I tentokrát proběhne mobilní odběr dárců krve v prostorách 2. LF UK a FN Motol, kam dorazí transfúzní odběrový tým Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), který odebere krev dárců, zpracuje ji a následně použije tam, kde je to potřeba. Transfúzní oddělení ÚVN jako jediné v Praze disponuje mobilním týmem s bohatou historií a připravuje i ,,plnou krev“, kterou je možné následně podávat u těžce krvácejících pacientů s traumatem i ve FN Motol.

úterý 16. května 2023

8.00—11.30

posluchárenský blok (Blok G) Fakultní nemocnice v Motole, patro SP


 

Vytvořeno: 27. 4. 2023 / Upraveno: 16. 5. 2023 / MgA. Bc. Kristýna Kolovratová