Principy zveřejňování nabídek zaměstnání na komunikačních kanálech 2. LF UK

  1. Nabídky zaměstnání jsou zveřejňovány na webu fakulty v sekci Fakulta / Nabídka zaměstnání a formou hromadné e-mailové korespondence. Na sociálních sítích fakulty nabídky zaměstnání nezveřejňujeme.
  2. Inzeráty přijímá v elektronické podobě Oddělení komunikace a vnějších vztahů (web) a Studijní oddělení (hromadná korespondence).
  3. V případě, že inzerci podává česká nemocnice nebo jiné zdravotnické zařízení, které má s 2. LF UK uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci, je inzerce na webu a formou hromadné korespondence (dvakrát ročně) zdarma. Tuto skutečnost ověřuje vedoucí Studijního oddělení.
  4. Pokud inzerci podává agentura, nemocnice se sídlem v zahraničí, agentura, která pro zahraniční nemocnici pracuje, nebo organizace či zařízení, které neumožňuje bezplatné stáže studentům fakulty, je taková inzerce (vč. případné obrázkové přílohy) na webu i formou hromadné korespondence zpoplatněna částkou 30 000 Kč. Částka musí být uhrazena na fakultní účet před uveřejněním inzerátu.
  5. V případě zveřejnění na webu stanoví inzerent datum, kdy se má oznámení odstranit. Doba vystavení inzerátu je maximálně tři měsíce (nepožaduje-li inzerent dobu kratší). Po této lhůtě může být na žádost inzerenta nabídka zaměstnání znovu zveřejněna za výše uvedených podmínek.
  6. Fakulta si vyhrazuje právo inzerát ke zveřejnění nepřijmout. O konečných podmínkách zveřejnění inzerce na webových stránkách fakulty rozhoduje vedoucí Oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Vytvořeno: 17. 6. 2010 / Upraveno: 31. 10. 2022 / Administrátor 2. LF UK