Principy zveřejňování nabídek zaměstnání

Principy zveřejňování nabídek zaměstnání budoucím absolventům naší fakulty na www stránkách
 

 1. Nabídky zaměstnání jsou zveřejňovány na www stránkách v sekci Aktuality – Nabídky zaměstnání
   
 2. Inzeráty jsou přijímány v elektronické podobě na adresu

   
 3. Pokud inzerci podává česká nemocnice, zjistí dr. J. Djakow u vedoucí Studijního oddělení, zda tato nemocnice umožňuje našim studentům zdarma stážovat. Pokud ano, je inzerce zdarma.
   
 4. Pokud inzerci podává nemocnice se sídlem v zahraničí, event. agentura, která pro zahraniční nemocnici pracuje, je taková inzerce (vč. případné obrázkové přílohy) zpoplatněna částkou 30.000 Kč. Částka musí být uhrazena na fakultní účet před uveřejněním inzerátu.
   
 5. O konečných podmínkách zveřejnění inzerce na www stránkách fakulty rozhodne dr. Pelíšek, člen kolegia děkana, případně děkan.
   
 6. Inzerent stanoví datum, kdy se má oznámení z webu odstranit. Doba vystavení inzerátu je maximálně tři měsíce (nepožaduje-li inzerent dobu kratší). Po této lhůtě může být na žádost inzerenta nabídka zaměstnání znovu zveřejněna za výše uvedených podmínek.
Vydáno: 17. 6. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK