Principy zveřejňování nabídek zaměstnání

Principy zveřejňování nabídek zaměstnání pro budoucí absolventy naší fakulty na fakultním webu

  1. Nabídky zaměstnání jsou zveřejňovány na webu fakulty v sekci Aktuality. Na facebooku fakulty nabídky zaměstnání nezveřejňujeme.
  2. Inzeráty přijímá v elektronické podobě Oddělení komunikace a vnějších vztahů (v kopii vždy vedoucí a editor webových stránek).
  3. V případě, že inzerci podává česká nemocnice nebo jiné zdravotnické zařízení, které umožňuje studentům 2. LF UK zdarma stážovat, je inzerce zdarma. Tuto skutečnost ověřuje vedoucí Studijního oddělení.
  4. Pokud inzerci podává agentura, nemocnice se sídlem v zahraničí, agentura, která pro zahraniční nemocnici pracuje, nebo organizace či zařízení, které stáže zdarma neumožňuje, je taková inzerce (vč. případné obrázkové přílohy) zpoplatněna částkou 30 000 Kč. Částka musí být uhrazena na fakultní účet před uveřejněním inzerátu.
  5. Inzerent stanoví datum, kdy se má oznámení z webu odstranit. Doba vystavení inzerátu je maximálně tři měsíce (nepožaduje-li inzerent dobu kratší). Po této lhůtě může být na žádost inzerenta nabídka zaměstnání znovu zveřejněna za výše uvedených podmínek.
  6. O konečných podmínkách zveřejnění inzerce na webových stránkách fakulty rozhoduje vedoucí Oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Vydáno: 17. 6. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK