Přijímačky – upřesnění

Milé uchazečky a uchazeči, přinášíme vám souhrn nejnovějších (snad už posledních) změn týkajících se letošních přijímacích zkoušek na naše programy. Přesný termín, hodinu a místo konání vaší přijímací zkoušky se dozvíte v písemné pozvánce, kterou obdržíte v nejbližší době, a také v systému SIS u vaší elektronické přihlášky.

  • Přijímačky na magisterský studijní program Všeobecné lékařství se konají 10.–13. 6. 2021 (písemné testy) a 14. 6. 2021 (ústní pohovor). Náhradní termín je 22.–23. 6. 2021.
  • Přijímačky na bakalářský studijní program Fyzioterapie se konají 8. 6. 2021 (písemné testy v prezenční formě); ústní část přijímacího řízení se ruší. Náhradní termín je 22. 6. 2021.
  • Přijímačky na bakalářské studijní programy Všeobecné ošetřovatelstvíPediatrické ošetřovatelství se konají 7. 6. 2021 (písemné testy); ústní část přijímacího řízení se ruší. Náhradní termín je 22. 6. 2021.
  • Přijímačky na magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie proběhnou 9. 6. 2021 (pouze písemné testy). Náhradní termín je 22. 6. 2021.

 

Vydáno: 12. 5. 2021 / Poslední aktualizace: 12. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková