Přednáška dr. Shahrokha F. Shariata na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Akce zrušena. Mimořádná přednáška univerzitního profesora dr. Shahrokha F. Shariata, přednosty Urologické kliniky Lékařské Univerzity ve Vídni a hostujícího profesora 2. LF UK, bude věnována problematice diagnostiky a léčby urologických nádorů, ale také možnostem rozvoje osobní kariéry mladých lékařů v podmínkách evropského a amerického zdravotnictví.

Kdy: 12. 3. 2020 od 14.00 do 15.30 hod.
Kde: Knihovna Urologické kliniky (uzel B, mínus 2. patro)

Přednáška bude v anglickém jazyce.

Vydáno: 5. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 5. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.