Přednáška Advanced Medical Teaching prof. dětské paliativní péče Stefana Friedrichsdorfa

4. června 2024

14.00—15.30

Velká posluchárna v areálu FN Motol


Nadace rodiny Vlčkových a 2. lékařská fakulta UK zvou na přednášku Advanced Medical Teaching – How to Use the “One Thing”, “Hook”, “Attitude”, “Knowledge” and “Skill” to Deliver an Interactive Lecture, kterou 4. června ve Velké posluchárně (2. LF UK) od 14.00 přednese Stefan Friedrichsdorf, prof. dětské paliativní péče na lékařské fakultě UCSF v San Francisku.

Časopis TIME v dubnu prof. Friedrichsdorfa začlenil mezi letošní stovku nejvýznamnějších osobnostích světa v oboru medicíny.

 

Vytvořeno: 9. 5. 2024 / Upraveno: 23. 5. 2024 / Bc. Luděk Liška