Pracovní dny Koloproktologické sekce

Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti pořádá 22. a 23. února 2018 své Pracovní dny. Předseda sekce, prof. Jiří Hoch nabízí studentům 2. lékařské fakulty v klinických ročnících, aby se zúčastnili jednání těchto Pracovních dnů. Zájemci z řad studentů se mohou registrovat na sekretariátu Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, případně na emailu .

Podrobnosti v programu níže.

Součástí Pracovních dnů bude křest publikace Koloproktologie, vybrané kapitoly II. Koloproktologie, vybrané kapitoly I získala 1. místo v kategorii knižní publikace v soutěži o nejlepší vědeckou publikaci, vypisované Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, za rok 2016.

Vydáno: 15. 1. 2018 / Poslední aktualizace: 17. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.