Podvodnické (predátorské) časopisy

Zveme vás v rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week) na přednášku PhDr. Radima Kubeše (Ústav vědeckých informací 2. LF UK) o predátorských časopisech.

Přednáška se koná 24. 10. od 11.00 do 12.30 hod. v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací 2. LF UK v pavilonu č. 7.

 

Úvod: Definice a podstata pojmu

 • Opravdu je „lov“ autorů (poplatků) principiálním znakem?

 • Podvod jako podstata (falešné info o recenzním řízení, redakční radě, bibliometrii…)

 • Parazitický vztah k OA publikování

Bílá – šedá – černá zóna

 • Problematika kritérií, kritický rozbor některých systémů (Beall, Cabell’s Whitelist a Blacklist)

 • Problématika odlišení „jenom“ špatně, nedbale, dokonce až mizerně vedeného časopisu (šedá zóna) od podvodníka

Kvantitativní a kvalitativní rozvoj fenoménu

 • Trend nárůstu podvodnických časopisů a nakladatelů

 • Průnik do WoS/Scopus (nakladatelství Frontiers, Oncotarget)

Impakt faktor s hvězdičkou a jiné

 • „Zapomenuté“ vyšší IF, IF „samovýpočtem“

 • IF* (OMICS), Index Copernicus a různé „faktory“ (Scientific, Global, Universal, dokonce i Cosmos)

Podvodnické časopisy a ČR

 • V systému hodnocení RVVI

 • Na UK obecně (kauza Strielkowski)

 • Na 2. LF UK

Kazuistiky

 • Pár příkladů z praxe

Negativní určení: jak poznat predátora

 • Znaky neformální a pomocné (jazyk, webdesing)

 • Znaky vysoce varovné (falešné metriky, podezřelé redakční rady)

 • Finální potvrzení – nástupci Beallova seznamu

Pozitivní určení: kde hledat skutečný OA

 • OA splňující kritéria publikační etiky (DOAJ)

 • OA splňující kritéria publikační etiky + různé ČR bibliometrické charakteristiky (vlastní seznam OA na WoS s výpočtem kvartilů)

Z důvodu omezené kapacity učebny se, prosím, přihlaste přes rezervační formulář (umístěný v dolní části stránky).

Těšíme se na vaši účast.

Rovněž vás zveme na sérii online přednášek, mezioborovou panelovou diskuzi i další akce, které se konají v rámci Open Access Week od 21.–25.10.2019.

Pro více informací kontaktujte: Mgr. Drahomíra Dvořáková (linka: 224 435 844; e-mail: ).

 

Seminář dr. Kubeše se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. od 11.00 do 12.30 hod. 

Místo konání: Ústav vědeckých informací 2. LF UK, Pavilon 7, PC učebna

Areál Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Vydáno: 16. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 16. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Denisa Sládková