Podávání žádostí o ubytování na Hlávkově koleji

Do 19. dubna 2019 je možné podávat žádosti o ubytování na Hlávkově koleji. Nabídka je určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladé akademické či vědecké pracovníky, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).

Vyplněné žádosti (viz příloha této aktuality) předkládejte do 19. dubna 2019 k rukám asistentky děkana Bc. Marie Hejlové.

20181028-zadost-o-ubytovani-na-hlavkove-koleji.pdf

Vydáno: 5. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová